top of page
yonatan-03.png

מאמרים

הלמידה בטיפול דינמי חווייתי מכוונת פרקטיקה ויישום בקליניקה. השדה הפסיכולוגי רווי בתיאוריות וחסר למידה מעשית. מקומם של המאמרים בגישה הוא מלווה ותומך בלמידה הפרקטית, ולכן גם המאמרים מתאפיינים בריבוי תיאורי מקרה. כאשר מובאים דיאלוגים, הם כמעט תמיד תמלול מדויק של פגישה מצולמת. קריאה מהנה...

1
2
bottom of page